Dansk  English
IS Nordic Architected Infrastructure
Forside Løsninger og services Ressourcer og kompetencer
Kunder og virksomheden
Cookies

Udvalgte leverancer

Kunde / Projekt: Stor dansk bank / testmanagement
Gennemført testmanagement på tre forskellige store projekter hos banken over en periode af næsten tre år. Ansvarlig for testdelen af disse projekter i tæt samarbejde med projektlederen og holdt styr på testforløbet i hele projektet, inkl. systemtest, integrationstest, test af grænseflade, slutbrugertest og den sidste overordnet test på tværs af løsningen.

Kunde / Projekt: Stor søfart/transportfirma / loadtest
IS Nordic kører loadtest som en del af et agile udviklingsprojekt for at løbende måle performance og identificere flaskehalser. Et globalt projekt med deltagere fra mange verdensdele. 

Kunde / Projekt: Stor statslig institution / konfigurationsstyring og igangsætning
Ansvarlig for konfigurationsstyring og igangsætning på centraliseret infrastruktur og services til slutbrugere i hele landet. Modulerne er udviklet af flere leverandøre og indsatsen dækker designplanlægning, igangsætningskoordinering og kvalitetssikring af både leverancer og funktion. Største opgave ligger i at sikre kvaliteten og samhørighed på tværs af parterne og løsningerne.

Kunde / Projekt: B&W Vølund / interim manager SAP Support
Fungerede som leder for den lokale supportfunktion i forhold til den amerikanskbaserede organisation. Over en længere periode sørget for al indkommende support sager bliver registreret, tildelt, følgte op på og gennemført. Ansvarlig også for rapportering til ledelsen og indgik i tværgående SAP board i firmaet. Udviklede Excel-baserede løsninger til automatisering af data opsamling og upload til SAP og databehandling til ledelsesrapportering samt behandling af support sager i en web-baserede løsningen.

Kunde / Projekt: B&W Vølund / Change management på SAP implementering
Som del af en stor amerikansk-drevet SAP implementering i hele Babcock og Wilcox concern, fik IS Nordic ansvar for forandringsledelse hos Vølund og samtidig fungerede som kommunikations- og koordineringsbindeled mellem parterne (danske og amerikanske). Ansvarlig for styring af forandringerne, uddannelse og overgang fra projektet til forretning hos Vølund.

Kunde / Projekt: Stor kommune (sammen med KMD) / Flytning af kommunens finanssystem fra IBM til KMD
Som del af en stor driftsaftale brugte KMD IS Nordics leveranceekspertise til at levere transitionen af kommunens finanssystem fra IBM til KMD. Dette forældet Oracle E-Business Application løsning med mange integrationer til mainframe og forskellige Windows servere blev flyttet med succes fra en multi-server løsning hos IBM til et forbedret, dog tilsvarende system hos KMD. IS Nordic bidrog med projektledelsen og den tekniske ekspertise til at gennemføre transition til tid og budget.

Application Management: IS Nordic vil drifte løsningen de næste fire år på vegne af KMD. Løsningen består af en meget tilrettet Oracle Applications løsning, som kører på en række Sun Solaris servere med integration til mainframe og Windows servere.

Kunde / Projekt: Sony Ericcson / Ecollaboration
Som underleverandør til Hewlett Packard, leverede IS Nordic planlægning, forberedelse, gennemførelse og evaluering af performance test på en ny Microsoft Sharepoint installation hos Sony Ericsson i Stockholm. Høj kundetilfredshed opnået grundet opdagelsen af flere performance sager som ellers ville have resulteret i systemnedtid efter idriftsættelse.

Kunde / Projekt: Dansk televirksomhed / Release Management
IS Nordic har kørt en stor del af release management for firmaet på udvalgte udviklingsprojekter. Hver release består af 12-18 projekter, som gennemføres og idriftsættes som en samlet pakke. Planlægning, koordinering af projektledere, rapportering og opfølgning af release pakken.

Kunde / Projekt: Saab Danmark / C2IE Development Project
Testmanagement og kvalitetssikring for Land/Air Defence afdeling blev leveret hos Saab Danmark. IS Nordic udviklede testrammen samt kvalitetssikringsstrategien og processer til udvikling af ny funktionalitet. C2IE systemet skulle anvendes i multi-nationale og tværgående operationer som ét system i et system af flere systemer (MIP programme).

Kunde / Projekt: IBM / Irish Migration Technical Project
IS Nordic leverede den tekniske testmanagement rolle, hvor indsatsen fokuserede omkring ledelse af 18 test ledere, der hver for sig havde ansvar for tekniske delprojekter. Vi leverede også den overordnede test strategi, rapportering og tværgående test projekter.

Kunde / Projekt: Dansk televirksomhed / Automatiseret regressionstest
IS Nordic gennemførte et projekt i tre faser med implementering af automatiseret regressionstest i firmaets Telco Solution Center. Den første fase bestod af foranalyse. Anden fase var et proof-of-concept, hvor de valgte værktøjer og processer blev testet op mod den anbefalede automatiseringsarkitektur. Den sidste fase bestod af etableringen af den automatiserede regressionstest suite og de tilknyttede processer.

Kunde / Projekt: Telia / Excalibur teknisk Program Manager
Telia etablerede Excalibur-programmet for at migrere en række eksisterende mobilportaler til en ny fælles Oracle 9iAS-baseret arkitektur. IS Nordic leverede en teknisk Program Manager, der styrede leverancerne fra underleverandørerne (CapGemini var hovedleverandør). Da programmet var på sit højeste, var der over 90 personer beskæftiget.

Kunde / Projekt: Hempel / Udvikling af LabCalc
IS Nordic udviklede en add-on baseret på Oracle Forms til Oracle E-business Suite. Udfordringen bestod i at udvikle en løsning til hele koncernen med henblik på udvikling og test af nye malingssystemer i deres forsknings- og udviklingslaboratorium. Kravene til løsningen blev defineret ud fra to eksisterende egenudviklede løsninger. Løsningen blev designet som et multi-bruger Unix-baseret system – der dog også skulle kunne porteres til en bærbar pc.

Kunde / Projekt: Telia / Outsourcing af Configuration Management
Telia etablerede Excalibur-programmet for at migrere en række eksisterende mobilportaler til en ny fælles Oracle 9iAS-baseret arkitektur. Efter levering af den nye arkitektur blev IS Nordic bedt om at gennemføre Configuration Management af udviklings- og testmiljøerne, samt flytning af koden fra udvikling til produktion. I løbet af kontrakten blev arkitekturen udvidet, og Configuration Management-aktiviteterne blev leveret tilbage til Excalibur-organisationen.

Kunde / Projekt: Accenture / Københavns Kommune Oracle-opgraderingsprojekt
IS Nordic installerede og hostede et sæt udviklings- og testmiljøer på Oracle E-business Suite-platformen som en del af Accentures opgraderingsprojekt for Københavns Kommune. IS Nordic forestod håndteringen af miljøerne – hvilket omfattede alle tilhørende Release og Configuration Management-aktiviteter.

Kunde / Projekt: Accenture / Københavns Kommune Performance Benchmark
IS Nordic gennemførte en Performance Benchmark for opgraderingen af Oracle E-business Suite. En række kritiske forretningstransaktioner blev udvalgt og målt på produktionsmiljøet før opgraderingen, og resultaterne blev sammenlignet med produktionsmiljøet efter opgraderingen. Der blev ligeledes foretaget en komplet sammenligning af batchresultater.

IS Nordic A/S - Lyngbyvej 24, 1.sal, DK-2100 København Ø - Telf. (+45) 7026 2500 - Fax (+45) 3920 3047 - CVR-nr. 25 83 38 80 - E-mail: info@isnordic.dk
POWERED BY CREATINGSITE